ראשי  |   כניסת משתמשים למערכת:
ת.ז: 
       הרשמה להשתלמויות
שנה קודמת חודש קודם
חודש הבא שנה הבאה
א ב ג ד ה ו ש
             
             
             
             
             
             

תשע"ח-2017-2018
  ההרשמה לקורסים של שנה"ל תשע"ח: 
עובדי הוראה יקרים,
בשנה"ל תשע"ח ההרשמה לקורסים מתבצעת:
 •   באופן מקוון בלבד  באמצעות תוכנת "תיק תק"., 
 •   בתשלום  באמצעות כרטיס אשראי, אנא הקפידו לשלם באמצעות כרטיס האשראי לפני המפגש הראשון של ההשתלמות
 • הערה: משתתף שלא נרשם להשתלמות לרבות תשלום דמי הרשום תחילת ההשתלמות  ולא הגיע לשני המפגשים הראשונים מאבד את המקום שלו בהשתלמות ולא יקלט ביומן ההשתלמות
הנחיות להרשמה:
 •   אתם צריכים להכניס  מספר ת"ז שלכם נכון ותקין( תשעה ספרות
 • באחריות הנרשם לרשום מספר תעודת זהות תקין
 •   למלא את כל הפרטים המופיעים בטופס, חשוב להקפיד על :
 •   כתובת: מספר רחוב, חייב להיות מספר אם אין אז לרשום 0  וללא  אותיות), דוא"ל ות.ד.
 •  
 •   עובד הוראה שלא נרשם ושלם בזמן לא תיחשב לו ההשתלמות
 •   להתעדכן באופן יומי במתרחש באתר.
 •   לשם קבלת אישור השתתפות בקורס לצורך גמול, חובה להירשם ברישום    המקוון, לכל הקורסים, כולל הקורסים המוסדיים. 
 •  אנא פעלו עפ"י ארבעת שלבי הרישום במערכת רישום תיק-תק
 •   טרם בחירת הקורס הרצוי, בדקו את קוד מתווה הקורס על מנת שלא תרשמו לקורס שכבר השתלמתם בו בעבר.
 • לוודא שהמתווה מאושר לצבירה לאופק חדש או לחלופין לעוז לתמורה.
 • הערה: קורסים שהמתווה שלהם עוז  לתמורה לא יחשבו לצבירה באופק​, מורי עוז לתמורה שמצטרפים לקורס אופק חדש מחוייבים בהגשת המטלות הנדרשות בקורס לרבות הגשת מטלה סופית.

 

 
נוהל הגשת עבודה

קורסים של אופק חדש מותנה בהגשת מטלה סופית שתוגש למרצה במפגש לפני האחרון של ההשתלמות ( יתכן שבמהלך הקורס המשתלמים ידרשו למטלות נוספות  לפי דרישות הקורס) במקרים חריגים, הנחיות האגף להלן:

במקרים של בעיות רפואיות ואישיות ממושכות, כגון: חופשת לידה, מילואים (10 ימים ומעלה בחודש של סוף ההשתלמות), מחלה ממושכת של קרוב מדרגה ראשונה ואֶבֶל, ניתן להגיש בקשה למפקח על הפיתוח המקצועי דרך מרכז הפסג"ה או הגוף האקדמי המנהל את יומן ההשתלמות, בבקשה לקבל אישור להגשה מאוחרת של העבודה. בקשות יוגשו עד 30 יום ממועד סיום ההשתלמות. בבקשות שיאושרו, יציין המפקח על הפיתוח-המקצועי את המועד האחרון להגשת העבודה. המועד האחרון להגשה ייקבע בתיאום עם מנחה הקורס שאחראי לבדיקת העבודות ולא יאוחר מ-90 יום ממועד סיום הקורס.
חריגים שבקשתם תאושר, יועברו למסלול אישי בהגשת עבודה והליך אישור הגמול שלהם לא יהיה כפוף לכתוב בנוהל זה.

 העדריות:

היעדרות מעל 20% משעות הקורס לא תזכה את המשתלם בגמול, על המשתלם חלה חובת הרישום והחתימה בדף הנוכחות המקורי בכל מפגש.

במקרה של חתימה במקום משתלם אחר, שני המשתלמים יוזמנו לוועדת משמעת ותשלל זכותם להמשיך בקורס.

 

לתשומת ליבכם:
* למשתלמים שלא מאזור באקה גת מומלץ להירשם להשתלמיות בשלוחה באום אלפחם בהיעדר חניה        לרכבים העומדת לרשות הפסגה
* אין הפסגה אחראית  לחניית  רכבי המשתלמים מחוץ לפסגה, החנייה היא באחריות המשתלמים בלבד,   המשטרה מחלקת דוחות חנייה למי שלא חונה כחוק.
* לגרים בסביבת הפסגה מומלץ להגיע ללא רכב.
* רשימת הקורסים והפרטים החסרים מתעדכנת מידי יום, עקבו באתר.
* יתכנו שינויים בתאריכי הקורסים.
* פתיחת הקורסים מותנית במספר הנרשמים.
* קורסים מוסדיים יפורסמו בתאום עם מנהלי מוסדות החינוך
* ניתן להרשם לשלושה קורסים לכל היותר. ההרשמה כרוכה בתשלום דמי הרשמה (15 ש"ח לכל קורס של 30 שעות, 30 ש"ח לכל קורס של 60 שעות )
* יש לוודא שקבלתם אישור הרשמה בדוא"ל והקורס רשום בכרטיס האישי 
* ההרשמה מהווה התחייבות שלכם להשתתפותכם בקורס
* אם נרשמתם ואין בכוונתכם לקחת חלק בקורס- אנא בטלו את הרשמתכם במערכת זו, עד שבוע לפני מועד פתיחת הקורס על מנת שנוכל להערך בהתאם.
* לביטול הרשמה- יש ללחוץ על הסימן X בשורת הקורס, בכרטיס האישי אין החזר דמי הרשמה * אין 
 
                                          מצפים לראותכם,
 
 לכל שאלה או בעייה אנא פנו אלינו: 
 
  מייל: pesgabaka4@gmail.com   או   טל' :046384470 או 046385561 
 
סגן מנהל פסגה -              מוחמד עבאס   פל':0525343833  
 
אחראי מערכת הרשמה-תיק תק- -  קאסם עיסא   פל": 0509139130
רכז השתלמויות מקיף א.א.פחם : אחמד מחאגנה פל': 0503113443 
אחראי על אתר מלווה קרוס מוודל -MOODLE- מוריס אבו מוך : פל" 0507664213
 להתרארות ובהצלחה!
 צוות מרכז איזורי פסג"ה באקה 
 
תודה רבה לך
רבאח קוזלי - מנהל המרכז

 אינדקס השתלמויות
 חיפוש השתלמות לפי:
שם ההשתלמות: השתלמות:
מס' סידורי: שלב חינוך:
תחום ההשתלמות:
מרצה: מקום פנוי:
יום ההשתלמות: פתיחת השתלמות החל מ:

חפש חפש