לאתר הפסגה  |   ראשי  |   כניסת משתמשים למערכת:
ת.ז: 
       הרשמה להשתלמויות
שנה קודמת חודש קודם
חודש הבא שנה הבאה
א ב ג ד ה ו ש
             
             
             
             
             
             


 אינדקס השתלמויות
 חיפוש השתלמות לפי:
שם ההשתלמות: השתלמות:
מס' סידורי: שלב חינוך:
תחום ההשתלמות:
מרצה: מקום פנוי:
יום ההשתלמות: פתיחת השתלמות החל מ:

חפש חפש
 
אתיקה בחינוך גיאוגרפיה דו קיום יוזמה חינוכית
מעדנויות אורח חיים בריא אנגלית חינוך גופני
חינוך מיוחד ייעוץ מדעים מתמטיקה
עברית ערבית קבסים קדם יסודי
רכזי השתלבות קורסים בית ספריים -מגד אלכרום קורסים בית ספריים-בענה קורסים בית ספריים- דיר אלאסד
קורסים בית ספריים-נחף קורסים בית ספריים-ראמה קורסים מחוזיים

פסגה מג‘ד אלכרום    ת.ד 636 מג'ד אל-כרום   טלפון:  04-9582381  פקס:  049888427   מייל: 215731@tzafonet.org.il