ראשי  |   כניסת משתמשים למערכת:
ת.ז: 
       הרשמה להשתלמויות
שנה קודמת חודש קודם
חודש הבא שנה הבאה
א ב ג ד ה ו ש
             
             
             
             
             
             

 

עובדי הוראה יקרים,

אנו שמחים להודיע על פתיחת  הרישום לתכניות הפיתוח המקצועי (קורסים) לשנה"ל תשע"ט במרכז פסג"ה הרצליה. חלק מהתכניות תפתחנה בהמשך.

כל התכניות נבנו בהתאמה ליעדים המופיעים במתנ"ה, התכניות הרשותיות ועפ"י המתווים  לפיתוח מקצועי והן מוכרות ל"אופק חדש" ול "עוז לתמורה".

הרישום מוגבל ל-25 נרשמים בלבד (אלא אם כן צוין אחרת).

פתיחת כל תכנית מותנית באישור תקציבי ובמספר הנרשמים.

תינתן עדיפות לעובדי הוראה המועסקים באזור ההזנה של מרכז פסג"ה הרצליה: הרצליה, רמת השרון, כפר שמריהו וחוף השרון.

שימו לב להגדרת קהל היעד בכל אחת מהתכניות.

שימו heart! בחלק מהקורסים מופיעה הערה המגבילה את הרישום לעובדי הוראה מאזור ההזנה של מרכז פסג"ה הרצליה בלבד!

חלק מהתכניות מורכבות מ- 2 מודולות ועל כן יש להרשם לשתי מודולות על מנת לצבור 30 שעות לגמול. 15 שעות בלבד אינן מוכרות לצבירה. 

ההרשמה כרוכה בתשלום דמי רישום לכל תכנית.

עמידה בדרישות הקורס מחייבת נוכחות והשתתפות פעילה, שימוש בסביבת למידה דיגיטלית בהתאם להנחיות המנחה, תעוד והגשת תוצרי למידה ומבט רפלקטיבי אישי על תהליך הלמידה/ היישום.

 

שנה פורייה, מוצלחת ומשמעותית,

מאחל צוות מרכז פסג"ה

 


 אינדקס השתלמויות
 חיפוש השתלמות לפי: