לאתר הפסגה  |   ראשי  |   כניסת משתמשים למערכת:
ת.ז: 
       הרשמה להשתלמויות
שנה קודמת חודש קודם
חודש הבא שנה הבאה
א ב ג ד ה ו ש
             
             
             
             
             
             

 חיפוש השתלמות לפי:
שם ההשתלמות: השתלמות:
מס' סידורי: שכבת גיל:
תחום ההשתלמות:
מרצה: מקום פנוי:
יום ההשתלמות: פתיחת השתלמות החל מ:

חפש חפש
 
סטטוס הרשמה שם ת. פתיחה יום ושעה דמי רישום מרצה עבור מחוז קהל יעד הרשמה

ההרשמה נסגרה
התפוסה מלאה
טופס התענינות כניסה לרשימת המתנה
052 - אומנות ושמה תקשורת בעזרת שירים וסיפורים
כרטיס השתלמותלפרטים מלאים
  20/11/2017  יום ב',
16:00-19:15
₪15  דור יובל    
פתוחה להרשמה
נותרו 11 מקומות
062 - אשכול גנים גיאוגרפי - למידה משמעותית
כרטיס השתלמותלפרטים מלאים
  18/10/2017  יום ג',
14:30-17:30
₪15  שי אורלי    
פתוחה להרשמה
נותרו 4 מקומות
061 - אשכול גנים גיאוגרפי - למידה שיתופית
כרטיס השתלמותלפרטים מלאים
  24/10/2017  יום ג',
14:30-17:30
₪15  שי אורלי    
פתוחה להרשמה
נותרו 3 מקומות
065 - בי``ס יד לחמישה-דיאלוג מבוגר ילד
כרטיס השתלמותלפרטים מלאים
  05/11/2017  יום א',
14:00-15:30
₪15  שמעוני שרון    מורי בית הספר

ההרשמה נסגרה
התפוסה מלאה
טופס התענינות כניסה לרשימת המתנה
075 - בי``ס יובלים-למידה משמעותית
כרטיס השתלמותלפרטים מלאים
  07/11/2017  יום ג',
16:00-18:30
₪15  גלברג יהודה    מורי בית הספר ואשכול גנים

ההרשמה נסגרה
התפוסה מלאה
טופס התענינות כניסה לרשימת המתנה
064 - בי``ס יסודי עמק חרוד-פדגוגיה דיאלוגית
כרטיס השתלמותלפרטים מלאים
  12/11/2017  יום א',
13:00-16:00
₪15  אופנברג גל-יה    
פתוחה להרשמה
נותרו 4 מקומות
143 - בי``ס קישון- התאמת הסביבה והלמידה לתלמיד עם צרכים מיוחדים
כרטיס השתלמותלפרטים מלאים
  04/12/2017  יום ב',
14:00-16:30
₪15  פלד אורית    
פתוחה להרשמה
נותרו 15 מקומות
184 - בניית פיתוח מקצועי על ידי מדריכות החינוך הלשוני
כרטיס השתלמותלפרטים מלאים
  01/07/2018  גמיש/משתנה
09:00-14:00
₪15  גלעד שרון    מדריכות ורכזות שפה

ההרשמה נסגרה
התפוסה מלאה
טופס התענינות כניסה לרשימת המתנה
163 - הוראה והערכה חלופית באמנות הפלסטית
כרטיס השתלמותלפרטים מלאים
  20/12/2017  יום ה',
09:00-18:00
₪15  כרמי תמר    מורים/גננות לאמנות
פתוחה להרשמה
נותרו 6 מקומות
160 - חינוך גופני -ידע והבנה בחינוך הגופני
כרטיס השתלמותלפרטים מלאים
מיועד למורים לחינוך גופני בלבד
  02/01/2018  יום ג',
16:00-19:00
₪15  זאב צפרירה    מורים לחינוך גופני
פתוחה להרשמה
נותרו 11 מקומות
173 - חרדי - בי``ס נעים הליכות : למידה משמעותית בהוראת התושב``ע
כרטיס השתלמותלפרטים מלאים
  28/01/2018  יום א',
16:00-20:30
לא לתשלום  קציר שי    

ההרשמה נסגרה
התפוסה מלאה
טופס התענינות כניסה לרשימת המתנה
016 - טיפול באמצעות אמנויות עם ילדי ASD
כרטיס השתלמותלפרטים מלאים
הקורס מיועד אך ורק למטפלים באמצעות אמנויות והשתתפות מותנית באישור רכזת הקורס ענת מנדלסון
  31/10/2017  יום ג',
16:00-19:15
₪30  עמיר אורית    מטפלים באמצעות אמנויות

ההרשמה נסגרה
התפוסה מלאה
טופס התענינות כניסה לרשימת המתנה
006 - כשעיצוב והוראה נפגשים-אינפוגרפיקה למורים
כרטיס השתלמותלפרטים מלאים
  26/11/2017  יום א',
16:00-18:30
₪15  בן הרצל טובי    
פתוחה להרשמה
נותרו 7 מקומות
045 - מגוון תהליכי הוראה במתווה מדע וטכנולוגיה
כרטיס השתלמותלפרטים מלאים
  08/11/2017  יום ד',
16:00-18:30
₪15  ברקוביץ עוגניה    
פתוחה להרשמה
נותרו 4 מקומות
097 - מועדוניות- פגיעות מיניות בילדים
כרטיס השתלמותלפרטים מלאים
  07/11/2017  יום ב',
08:30-15:15
לא לתשלום  בשן ניצן    
פתוחה להרשמה
נותרו 16 מקומות
104 - מתי``א מגידו-מבוא למיינדפולנס
כרטיס השתלמותלפרטים מלאים
  17/01/2018  יום ד',
15:00-17:30
₪15  מור אלהיה אייל    

ההרשמה נסגרה
התפוסה מלאה
טופס התענינות כניסה לרשימת המתנה
095 - מתי``א-גמישות פדגוגית
כרטיס השתלמותלפרטים מלאים
  28/11/2017  יום ג',
16:00-18:30
₪15  מנדלסון ענת    
פתוחה להרשמה
נותרו 20 מקומות
166 - על הרעש ועל הגעש
כרטיס השתלמותלפרטים מלאים
לכל שאלה או הבהרה ניתן לפנות למרצה הקורס ד"ר דורון מור - גיאולוג 052-5341954 doronmor35@gmail.com
  03/01/2018  יום ד',
16:00-18:30
₪15  מור דורון    

ההרשמה נסגרה
התפוסה מלאה
טופס התענינות כניסה לרשימת המתנה
017 - ערבית- חלופות בהערכה בהוראת הערבית והאסלאם
כרטיס השתלמותלפרטים מלאים
  17/10/2017  יום ד',
16:15-18:45
₪15  נחום אורלי    מורים לערבית
אגך לחינוך על יסודי
פתוחה להרשמה
נותרו 13 מקומות
123 - פיסיקה-תוכניות ושיטות הוראה ייחודיות בפיזיקה מודרנית
כרטיס השתלמותלפרטים מלאים
  01/11/2017  יום ד',
16:45-19:30
₪15  יפתח נבות    
אוכלוסיות בעלות צרכים מיוחדים

ההרשמה נסגרה
התפוסה מלאה
טופס התענינות כניסה לרשימת המתנה
038 - מטה-יישום תכנית הלימודים בהיסטוריה בדרכים המפתחות חשיבה והבנה
כרטיס השתלמותלפרטים מלאים
הקורס מיועד למורים להיסטוריה בחינוך הממלכתי - על יסודי
  24/10/2017  יום ג',
16:00-19:15
₪15  ברקין רוני    מורים להיסטוריה בחינוך הממלכתי - על יסודי
אסטרטגיות הוראה

ההרשמה נסגרה
התפוסה מלאה
טופס התענינות כניסה לרשימת המתנה
013 - הכשרה לרכזי חינוך חברתי ערכי-לימודי תעודה
כרטיס השתלמותלפרטים מלאים
  17/10/2017  יום ג',
16:00-18:30
₪15  שהרבני שירלי    רכזי חנוך חברתי
אסטרטגיות למידה
פתוחה להרשמה
נותרו 7 מקומות
069 - בי``ס עמק חרוד-למידה בדרך חקר
כרטיס השתלמותלפרטים מלאים
  17/10/2017  יום ד',
15:00-0
₪15  זודיק איריס    
פתוחה להרשמה
נותרו 18 מקומות
134 - בי``ס תדהר- חינוך לקיימות
כרטיס השתלמותלפרטים מלאים
  14/11/2017  יום ג',
13:30-16:00
₪15  יושע דותן    
פתוחה להרשמה
נותרו 15 מקומות
106 - התיישבותי-בי``ס תיכון מגידו-קיימות
כרטיס השתלמותלפרטים מלאים
  20/11/2017  יום ב',
14:00-17:00
₪15  גבריאל תמר    

ההרשמה נסגרה
התפוסה מלאה
טופס התענינות כניסה לרשימת המתנה
118 - מ.א מגידו- קיימות- חינוך לקיימות שנה ג`
כרטיס השתלמותלפרטים מלאים
  29/11/2017  יום ד',
13:30-16:30
₪15  ענבר נבות    ההרשמה רק למורים שהייתה אליהם פניה להרשמה
בקרת מכונות
פתוחה להרשמה
נותרו 15 מקומות
158 - בי``ס אולפנת צביה - טיפוח אקלים מיטבי בביה``ס ובכיתה
כרטיס השתלמותלפרטים מלאים
  14/11/2017  יום ג',
15:30-18:00
₪15  והפור ציפי    
הוראת המשנה
פתוחה להרשמה
נותרו 14 מקומות
169 - בי``ס-חט``ב החדשה אורט יקנעם-פיתוח רכזים מובילים לקידום התרבות היהודית
כרטיס השתלמותלפרטים מלאים
  20/12/2017  יום ד',
13:45-16:15
₪15  אלדר אסנת    
פתוחה להרשמה
נותרו 14 מקומות
170 - בי``ס-חט``ב החדשה אורט יקנעם-פיתוח רכזים מובילים לקידום התרבות היהודית
כרטיס השתלמותלפרטים מלאים
  20/12/2017  יום ד',
16:45-19:15
₪15  יימסר בהמשך    
פתוחה להרשמה
נותרו 3 מקומות
051 - התיישבותי-בי``ס העמק המערבי-זהות יהודית ישראלית
כרטיס השתלמותלפרטים מלאים
  06/02/2018  יום ג',
13:30-16:00
₪15  ערן אילנית    מורי בית הספר
פתוחה להרשמה
נותרו 3 מקומות
060 - התיישבותי-בי``ס העמק המערבי-זהות יהודית ישראלית
כרטיס השתלמותלפרטים מלאים
  17/10/2017  יום ג',
13:30-16:00
₪15  ערן אילנית    

ההרשמה נסגרה
התפוסה מלאה
טופס התענינות כניסה לרשימת המתנה
059 - מתחילים מבראשית-``והבאתם את עומר ראשית``
כרטיס השתלמותלפרטים מלאים
  25/10/2017  יום ד',
16:00-18:30
₪15  מתוקי חנה    
הכנה לחיים

ההרשמה נסגרה
התפוסה מלאה
טופס התענינות כניסה לרשימת המתנה
055 - מטה-אזרחות-הוראה ולמידה משמעותית
כרטיס השתלמותלפרטים מלאים
  13/11/2017  גמיש/משתנה
16:00-19:15
₪15  חלפון חגית    
חינוך אישי
פתוחה להרשמה
נותרו 22 מקומות
156 - אנליזה של מוזיקה פופולארית ליחידת ההתמחות ג`אז
כרטיס השתלמותלפרטים מלאים
  14/12/2017  גמיש/משתנה
09:00-15:00
₪15  אילן יורם    
פתוחה להרשמה
נותרו 27 מקומות
155 - אנליזה של מוזיקה פופולארית ליחידת ההתמחות פופ-רוק
כרטיס השתלמותלפרטים מלאים
  19/12/2017  גמיש/משתנה
09:00-15:00
₪15  אילן יורם    
פתוחה להרשמה
נותרו 25 מקומות
145 - מוזיקה-מיומנויות ביצוע
כרטיס השתלמותלפרטים מלאים
  06/11/2017  יום ב',
15:30-20:00
₪15  קופרווסר בצלאל    
פתוחה להרשמה
נותרו 22 מקומות
167 - מוסיקה-השתלמות למנצחי תזמורת נשפנים
כרטיס השתלמותלפרטים מלאים
  31/12/2017  גמיש/משתנה
15:00-20:30
₪15  נחום רן    
חינוך גופני
פתוחה להרשמה
נותרו 3 מקומות
074 - בי``ס אוהל מאיר-חינוך לשוני-פיתוח תפקודי לומד למורי ג`-ד`
כרטיס השתלמותלפרטים מלאים
  17/12/2017  יום א',
16:00-18:30
₪15  עמיצור אפרת    
פתוחה להרשמה
נותרו 17 מקומות
171 - בי``ס אלון בן גוריון-דיבור בציבור
כרטיס השתלמותלפרטים מלאים
  16/01/2018  יום ג',
15:30-18:00
₪15  יובינר עדנה    מורים מקצועיים ומורות כיתות ז‘-ט‘
פתוחה להרשמה
נותרו 17 מקומות
070 - בי``ס רבין כפר תבור-תפקודי לומד בחינוך הלשוני
כרטיס השתלמותלפרטים מלאים
  03/12/2017  יום א',
15:00-17:30
₪15  אינדיבו טלי    מורים
פתוחה להרשמה
נותרו 8 מקומות
072 - השקפה - מורים מובילים
כרטיס השתלמותלפרטים מלאים
  23/10/2017  יום ב',
16:00-19:15
₪30  אתקין הילה    

ההרשמה נסגרה
התפוסה מלאה
טופס התענינות כניסה לרשימת המתנה
037 - חינוך לשוני - פיתוח תפקודי לומד למורי ג-ו
כרטיס השתלמותלפרטים מלאים
  20/11/2017  יום ב',
16:00-18:30
₪15  גילעד איריס    מורי שפה לכתות ה-ו

ההרשמה נסגרה
התפוסה מלאה
טופס התענינות כניסה לרשימת המתנה
046 - חינוך לשוני - רכזות שפה, מורים מובילים
כרטיס השתלמותלפרטים מלאים
  24/10/2017  יום ג',
16:00-18:30
₪15  גלעד שרון    רכזות שפה בית ספריות
פתוחה להרשמה
נותרו 13 מקומות
071 - מורים מובילים פדגוגיה כסוכני שיפור
כרטיס השתלמותלפרטים מלאים
  23/10/2017  יום ב',
16:00-19:15
₪30  מלכה טל    

ההרשמה נסגרה
התפוסה מלאה
טופס התענינות כניסה לרשימת המתנה
048 - פיתוח תפקודי לומד למורי א-ב בחינוך הלשוני
כרטיס השתלמותלפרטים מלאים
  13/11/2017  יום ב',
16:00-18:30
₪15  לוי רחל    מורי א-ב
חינוך יסודי- חטיבה צעירה
פתוחה להרשמה
נותרו 11 מקומות
099 - רכזי טיולים- שלב ב`
כרטיס השתלמותלפרטים מלאים
  04/02/2018  יום א',
16:00-19:15
₪15  חג`בי משה    
חינוך מיוחד - לקויות
פתוחה להרשמה
נותרו 8 מקומות
168 - זה``ב - הכשרת רכזים חדשים (שלב א`)
כרטיס השתלמותלפרטים מלאים
  05/11/2017  יום א',
15:45-19:00
₪15  בר נעמי    
יועצות

ההרשמה נסגרה
התפוסה מלאה
טופס התענינות כניסה לרשימת המתנה
047 - קהילת לומדים מורים מובילים באנגלית
כרטיס השתלמותלפרטים מלאים
  19/11/2017  יום א',
16:00-18:30
₪15  רייטר לריסה    
כימיה
פתוחה להרשמה
נותרו 4 מקומות
050 - המוזיאון לאמנות כמרחב למידה
כרטיס השתלמותלפרטים מלאים
יש לשלם 60 ₪ ישירות למשכן לאומנות
  16/11/2017  יום ה',
16:30-19:00
₪15  גרדי כהן עפרי    
לימודי סביבה ‘‘קיימות‘‘
פתוחה להרשמה
נותרו 8 מקומות
179 - עולים חדשים-העמקת הידע בהוראת עברית
כרטיס השתלמותלפרטים מלאים
  19/03/2018  יום ב',
15:00-18:15
₪15  גולן בן אורי יהודית    
מגישי עזרה ראשונה
פתוחה להרשמה
נותרו 5 מקומות
081 - בי``ס אורט יקנעם-פסיכולוגיה חיובית שנה ב`
כרטיס השתלמותלפרטים מלאים
  31/10/2017  יום ג',
14:00-15:30
₪15  בן דיין ברק    

ההרשמה נסגרה
התפוסה מלאה
טופס התענינות כניסה לרשימת המתנה
152 - בי``ס אורט עפולה- המחנך כמנהל כיתה
כרטיס השתלמותלפרטים מלאים
  21/12/2017  יום ה',
14:00-16:30
₪15  כץ רן    
פתוחה להרשמה
נותרו 19 מקומות
144 - בי``ס אלון בן גוריון - הכשרת המחנך החדש
כרטיס השתלמותלפרטים מלאים
  07/11/2017  יום ג',
15:00-18:00
₪15  בכר רונית    
פתוחה להרשמה
נותרו 15 מקומות
148 - בי``ס אלון חט``ב בן גוריון-טיוב עבודת המחנך
כרטיס השתלמותלפרטים מלאים
  14/11/2017  יום ד',
15:00-18:00
₪15  בכר רונית    
פתוחה להרשמה
נותרו 8 מקומות
080 - בי``ס חט``ב החדשה יקנעם-פסיכולוגיה חיובית
כרטיס השתלמותלפרטים מלאים
  30/10/2017  יום ב',
14:00-17:15
₪15  בן דיין ברק    מורי בית הספר
פתוחה להרשמה
נותרו 16 מקומות
025 - התיישבותי-בי``ס העמק המערבי-כישורי חיים
כרטיס השתלמותלפרטים מלאים
  26/11/2017  יום א',
14:30-17:00
₪15  הרטוך אתי    מורי בית הספר העמק המערבי
פתוחה להרשמה
נותרו 8 מקומות
041 - התיישבותי-העמק המערבי-המחנך כמנהל כיתה
כרטיס השתלמותלפרטים מלאים
  22/10/2017  יום א',
13:45-16:15
₪15  ערן אילנית    מורי בית הספר
פתוחה להרשמה
נותרו 13 מקומות
112 - התיישבותי-ויצ``ו ניר העמק-מחנכים לשינוי
כרטיס השתלמותלפרטים מלאים
  01/11/2017  יום ד',
14:15-16:45
₪15  רון מיקי    
פתוחה להרשמה
נותרו 18 מקומות
120 - התיישבותי-עמקים תבור-הכשרת המחנך החדש
כרטיס השתלמותלפרטים מלאים
  29/11/2017  יום ד',
14:30-17:00
₪15  בן-זאב ניצן    
פתוחה להרשמה
נותרו 11 מקומות
119 - התיישבותי-עמקים תבור-הסדבוויץ` המעופץ
כרטיס השתלמותלפרטים מלאים
  12/12/2017  יום ג',
14:30-17:00
₪15  בן-זאב ניצן    
פתוחה להרשמה
נותרו 8 מקומות
117 - התיישבותי-עמקים תבור-פיתוח בעלי תפקידים
כרטיס השתלמותלפרטים מלאים
  05/12/2017  יום ג',
14:30-17:00
₪15  הררי הילה    
מדע וטכנולוגיה בחברה
פתוחה להרשמה
נותרו 10 מקומות
162 - בי``ס אלומות - מתמטיקה בסביבה עתירת טכנולוגיה בשילוב ספרים דיגיטליים
כרטיס השתלמותלפרטים מלאים
  11/01/2018  יום ג',
15:15-17:45
₪15  לולקו מאיה    
פתוחה להרשמה
נותרו 13 מקומות
063 - בי``ס אלון יזרעאל-מתמטיקה בסביבה עתירת טכנולוגיה בשילוב ספרים דיגיטלים
כרטיס השתלמותלפרטים מלאים
  12/12/2017  יום ג',
15:30-18:00
₪15  לולקו מאיה    
פתוחה להרשמה
נותרו 4 מקומות
078 - מועצה אזורית גלבוע-הוראת המתמטיקה בסביבה עתירת טכנולוגיה
כרטיס השתלמותלפרטים מלאים
  18/10/2017  יום ד',
16:00-18:30
₪30  לוין נורית    
פתוחה להרשמה
נותרו 3 מקומות
004 - מתמטיקה - חטיבת ביניים -שיטת ``3 המשחקים``- שיטה חדשה להוראת גיאומטריה
כרטיס השתלמותלפרטים מלאים
על המשתלמים לקנות ערכה ללימוד בסך 85 ש"ח
  29/11/2017  יום ד',
16:00-18:30
₪15  שחם אידן    מורים למתמטיקה בפועל בחט``ב ו/או כיתה י‘

ההרשמה נסגרה
התפוסה מלאה
טופס התענינות כניסה לרשימת המתנה
003 - מתמטיקה - כיתות ה-ו
כרטיס השתלמותלפרטים מלאים
  15/11/2017  יום ד',
16:00-18:30
₪15  לולקו מאיה    
פתוחה להרשמה
נותרו 6 מקומות
111 - מתמטיקה 5 יח``ל למורים בעל-יסודי - רצים ביחד
כרטיס השתלמותלפרטים מלאים
  21/11/2017  יום ג',
15:30-18:45
₪15  גל נעמה    

ההרשמה נסגרה
התפוסה מלאה
טופס התענינות כניסה לרשימת המתנה
002 - מתמטיקה- כיתות ג-ד
כרטיס השתלמותלפרטים מלאים
  01/11/2017  יום ד',
16:00-18:30
₪15  לולקו מאיה    

ההרשמה נסגרה
התפוסה מלאה
טופס התענינות כניסה לרשימת המתנה
001 - מתמטיקה-הכשרה בסיסית בכיתות א-ב
כרטיס השתלמותלפרטים מלאים
  15/11/2017  יום ד',
16:00-18:30
₪15  גפן חוה    
מדעי החברה
פתוחה להרשמה
נותרו 5 מקומות
067 - אשכול גנים גיאוגרפי-למידה שיתופית-אורלי סיסו
כרטיס השתלמותלפרטים מלאים
  05/11/2017  יום א',
16:30-19:00
₪15  אחיטוב סיגל    
פתוחה להרשמה
נותרו 3 מקומות
077 - גננות- גלבוע-ליז-אשכול גנים-למידה שיתופית
כרטיס השתלמותלפרטים מלאים
  17/10/2017  יום ג',
14:30-17:00
₪15  אייש ליז    
פתוחה להרשמה
נותרו 2 מקומות
076 - גננות- גלבוע-נאוה-למידה שיתופית
כרטיס השתלמותלפרטים מלאים
  17/10/2017  יום ג',
14:30-17:00
₪15  סורפין נאוה    
פתוחה להרשמה
נותרו 15 מקומות
096 - גננות גן-נר - אשכול גנים גיאוגרפי-למידה שיתופית
כרטיס השתלמותלפרטים מלאים
  17/10/2017  לא נקבע
14:30-17:00
₪15  פלג שרה    
פתוחה להרשמה
נותרו 19 מקומות
093 - גננות כפר תבור- תרבות יהודית
כרטיס השתלמותלפרטים מלאים
  07/11/2017  יום ג',
14:30-17:00
₪15  לוז גרבר תמר    
פתוחה להרשמה
נותרו 14 מקומות
110 - גננות מגידו-בובנאות-תיאטרון בובות
כרטיס השתלמותלפרטים מלאים
רשימת ציוד תנתן בהמשך
  15/11/2017  יום ד',
14:30-17:00
₪15  ויסבורד אורלי    

ההרשמה נסגרה
התפוסה מלאה
טופס התענינות כניסה לרשימת המתנה
034 - גננות- מתמטיקה זה משחק ילדים
כרטיס השתלמותלפרטים מלאים
  08/11/2017  יום ד',
16:30-19:00
₪15  ליסו דורית    
פתוחה להרשמה
נותרו 10 מקומות
137 - גננות עפולה-אקלים גן- קבוצה 1- גננת מובילה מירי ביכלר
כרטיס השתלמותלפרטים מלאים
  05/12/2017  יום ג',
16:30-19:00
₪15  רביב ענת    
פתוחה להרשמה
נותרו 5 מקומות
138 - גננות עפולה-אקלים גן- קבוצה 2- גננת מובילה סיגל קריספין
כרטיס השתלמותלפרטים מלאים
  05/12/2017  יום ג',
16:30-19:00
₪15  קוסטא ציביק    
פתוחה להרשמה
נותרו 11 מקומות
139 - גננות עפולה-אקלים גן- קבוצה 3- גננת מובילה חגית ביטון
כרטיס השתלמותלפרטים מלאים
  05/12/2017  יום ג',
16:30-19:00
₪15  יימסר בהמשך    

ההרשמה נסגרה
התפוסה מלאה
טופס התענינות כניסה לרשימת המתנה
103 - גננות רמת ישי-תקשורת מעצימה
כרטיס השתלמותלפרטים מלאים
  01/11/2017  יום ד',
14:30-17:00
₪15  הרטוך אתי    
פתוחה להרשמה
נותרו 1 מקומות
019 - גננות-בובנאות- תאטרון בובות
כרטיס השתלמותלפרטים מלאים
  06/11/2017  יום ב',
16:30-19:00
₪15  ויסבורד אורלי    גננות

ההרשמה נסגרה
התפוסה מלאה
טופס התענינות כניסה לרשימת המתנה
018 - גננות-לימודי שואה לגננות
כרטיס השתלמותלפרטים מלאים
  05/11/2017  יום א',
16:30-19:15
₪15  אופק דליה    
פתוחה להרשמה
נותרו 5 מקומות
073 - גננות-למידה שיתופית
כרטיס השתלמותלפרטים מלאים
  24/10/2017  גמיש/משתנה
14:30-17:30
₪15  זיידמן הילה    

ההרשמה נסגרה
התפוסה מלאה
טופס התענינות כניסה לרשימת המתנה
040 - גננות-סביבות מעוררות השראה-גן ביער
כרטיס השתלמותלפרטים מלאים
  25/10/2017  גמיש/משתנה
16:30-19:15
לא לתשלום  שמעוני מעין    
מדעי הים
פתוחה להרשמה
נותרו 8 מקומות
054 - גננות- במ``ה- בית מדרש הורים
כרטיס השתלמותלפרטים מלאים
  22/10/2017  יום א',
16:30-19:00
₪15  שטרן אילת    
מדעי התזונה

ההרשמה נסגרה
התפוסה מלאה
טופס התענינות כניסה לרשימת המתנה
022 - אורח חיים פעיל ובריא
כרטיס השתלמותלפרטים מלאים
ההרשמה למי שמאושר לו בלבד!
  15/10/2017  יום א',
16:00-19:30
₪15  רוזנבליט דותן    מורים מקצועיים ומורים מובילי בריאות ביקנעם
פתוחה להרשמה
נותרו 2 מקומות
049 - בי``ס אמי``ת יהודה-למידה בדרך החקר איחוד מול ייחוד
כרטיס השתלמותלפרטים מלאים
  15/10/2017  יום א',
13:45-16:15
₪30  אפרתי שי    
פתוחה להרשמה
נותרו 18 מקומות
086 - בי``ס חב``ד אביטל- חדשנות בפדגוגיה-הוראה ממוקדת לומד
כרטיס השתלמותלפרטים מלאים
  03/12/2017  יום א',
13:30-16:00
₪15  תדהר שרון    
פתוחה להרשמה
נותרו 3 מקומות
176 - בי``ס יד לחמישה-פדגוגיה דיאלוגית פרקטקיות הוראה
כרטיס השתלמותלפרטים מלאים
  11/02/2018  יום א',
14:00-16:00
₪15  שמעוני שרון    
פתוחה להרשמה
נותרו 2 מקומות
094 - בי``ס יהלום-מרחב יצירה משותף
כרטיס השתלמותלפרטים מלאים
  24/10/2017  יום ג',
13:30-16:00
₪15  גורן מירב    
פתוחה להרשמה
נותרו 7 מקומות
083 - בי``ס יצחק נבון יקנעם-ביה``ס כמרכז חדשנות
כרטיס השתלמותלפרטים מלאים
  26/11/2017  יום א',
14:00-16:30
₪15  ארבל רענן    
פתוחה להרשמה
נותרו 10 מקומות
088 - בי``ס מרומי שדה- למידה שיתופית מבוססת פרוייקטים
כרטיס השתלמותלפרטים מלאים
  03/12/2017  יום א',
14:30-17:00
₪15  יימסר בהמשך    
פתוחה להרשמה
נותרו 18 מקומות
153 - בי``ס נופים - פדגוגיה דמוקרטית
כרטיס השתלמותלפרטים מלאים
  05/12/2017  יום ג',
12:45-15:15
₪15  גזית נורית    
פתוחה להרשמה
נותרו 9 מקומות
036 - בי``ס נר הגלבוע-גישה אקולוגית ודרכי הוראה
כרטיס השתלמותלפרטים מלאים
  20/11/2017  יום ב',
14:00-16:30
₪15  קריספין סיגל    

ההרשמה נסגרה
התפוסה מלאה
טופס התענינות כניסה לרשימת המתנה
035 - הקסם בעשייה החינוכית- פסיכופדגוגיה
כרטיס השתלמותלפרטים מלאים
  30/10/2017  יום ב',
16:00-18:30
₪15  רביב ענת    
פתוחה להרשמה
נותרו 11 מקומות
175 - התיישבותי- בי``ס ניר העמק- למידה בדרך החקר
כרטיס השתלמותלפרטים מלאים
  30/01/2018  יום ג',
14:15-16:45
₪15  אלבוחר אגמון ורד