ראשי  |   כניסת משתמשים למערכת:
ת.ז: 
       הרשמה להשתלמויות
שנה קודמת חודש קודם
חודש הבא שנה הבאה
א ב ג ד ה ו ש
             
             
             
             
             
             

 חיפוש השתלמות לפי:
 
סטטוס הרשמה שם שלבי חינוך ת. פתיחה יום ושעה דמי רישום מרצה עבור מחוז קהל יעד הרשמה
פתוחה להרשמה
נותרו 9 מקומות
044 - ארצי - הנדסת חלל ולוויינים זעירים - מרכז המדעים
כרטיס השתלמותלפרטים מלאים
חטיבה עליונה   26/08/2018  גמיש/משתנה
09:00-17:30
₪15  משאל שרון   תל-אביב  מורים מדעים

מגזר: יהודי , ערבי ,
פתוחה להרשמה
נותרו 4 מקומות
074 - ארצי - אנגלית - Mun -כלים ללמידה מבנה וביצוע דימוי או``ם להוראה באנגלית
כרטיס השתלמותלפרטים מלאים
חטיבה עליונה   03/10/2018  יום ג',
16:30-19:45
₪15  גינדיס דניאל   תל-אביב  מורים לאנגלית בכיתות י‘-יב‘

מגזר: יהודי , ערבי ,
פתוחה להרשמה
נותרו 19 מקומות
057 - ארצי - חליליות לעומק – התמקצעות בהוראת חליליות
כרטיס השתלמותלפרטים מלאים
יסודי,חטיבת ביניים   05/11/2018  לא נקבע
16:30-19:00
₪15  ברוק דרורה   תל-אביב  מורי מוסיקה מכל הארץ

מגזר: יהודי ,
פתוחה להרשמה
נותרו 30 מקומות
066 - בית ספר - בית אקשטיין - ניהול וניווט כיתה
כרטיס השתלמותלפרטים מלאים
חטיבת ביניים   14/10/2018  יום א',
17:00-19:30
₪15  זלינגר ברזלי טליה   תל-אביב  מורי בית הספר בית אקשטיין

מגזר: יהודי ,
פתוחה להרשמה
נותרו 28 מקומות
088 - בית ספר - חט``ב סמדר - בית הספר כקהילה מקצועית מקדמת חלוציות חינוכית
כרטיס השתלמותלפרטים מלאים
חטיבת ביניים   14/10/2018  יום א',
14:00-15:30
₪15  פרג חיים   תל-אביב  מורי בית הספר סמדר

מגזר: יהודי ,
פתוחה להרשמה
נותרו 4 מקומות
040 - בית ספר - חט``ב עלומים - פדגוגיה בעידן החדש
כרטיס השתלמותלפרטים מלאים
חטיבת ביניים   08/10/2018  יום ב',
14:15-15:45
₪15  רן הניקה שרון   תל-אביב  בית ספר עלומים

מגזר: יהודי ,
פתוחה להרשמה
נותרו 11 מקומות
087 - בית ספר - יסודי אמירים - למידה מהצלחות כמנוף ללמידה בית ספרית
כרטיס השתלמותלפרטים מלאים
יסודי   07/10/2018  יום א',
14:00-15:30
₪15  פלד עדי   תל-אביב  מורי בית הספר אמירים

מגזר: יהודי ,
פתוחה להרשמה
נותרו 11 מקומות
042 - בית ספר - יסודי קינג סלומון - pbl בiped
כרטיס השתלמותלפרטים מלאים
  08/10/2018  יום ב',
13:30-15:00
₪15  בורנשטיין אריק   תל-אביב  בית הספר

מגזר: יהודי ,
פתוחה להרשמה
נותרו 17 מקומות
041 - בית ספר - עתיד רזיאל - חינוך לקיימות התוכנית המשולבת
כרטיס השתלמותלפרטים מלאים
  07/10/2018  יום א',
15:00-17:30
₪15  יוסט איילת   תל-אביב  ביה``ס עתיד רזיאל

מגזר: יהודי ,
פתוחה להרשמה
נותרו 61 מקומות
053 - בית ספר - שש שנתי הכפר הירוק - מחנכים מזהות עצמית לזהות ישראלית
כרטיס השתלמותלפרטים מלאים
יש להגיש מערכי שיעור בפני הצוותים החינוכיים ולצפות בשיעורים של עמיתים.
  11/11/2018  יום א',
10:00-12:15
₪15  שלם נורית   תל-אביב  בית ספר הכפר הירוק

מגזר: יהודי ,
פתוחה להרשמה
נותרו 29 מקומות
043 - בית ספר - שש שנתי חוף השרון - למידה בדרך החקר
כרטיס השתלמותלפרטים מלאים
חטיבת ביניים,חטיבה עליונה   13/11/2018  יום ג',
14:45-17:15
₪15  קלי נועה   חינוך התישבותי  מורי בית הספר

מגזר: יהודי ,
פתוחה להרשמה
נותרו 23 מקומות
084 - בית ספר - תיכון היובל - התמודדות עם תלמידים מאתגרים
כרטיס השתלמותלפרטים מלאים
חטיבה עליונה   18/11/2018  יום א',
14:00-16:30
₪15  פוקרוד פנינה   תל-אביב  מורי בית הספר היובל

מגזר: יהודי ,
פתוחה להרשמה
נותרו 17 מקומות
065 - בית ספר - תיכון היובל - חשיבה יצירתית
כרטיס השתלמותלפרטים מלאים
חטיבה עליונה   11/11/2018  יום א',
14:00-16:30
₪15  בן-גל יונתן   תל-אביב  מורי בית הספר היובל

מגזר: יהודי ,
פתוחה להרשמה
נותרו 21 מקומות
061 - בית ספר - תיכון מרום - לקויות למידה ואסטרטגיות הוראה
כרטיס השתלמותלפרטים מלאים
  05/11/2018  יום ב',
14:15-16:45
₪15  יעקובסון ליאן   תל-אביב  ביה``ס תיכון מרום

מגזר: יהודי ,
פתוחה להרשמה
נותרו 30 מקומות
067 - בית ספר - תיכון ראשונים - דיאלוג מורים חדשים
כרטיס השתלמותלפרטים מלאים
   לא נקבע ₪15  לביא גלית    
פתוחה להרשמה
נותרו 30 מקומות
068 - בית ספר - תיכון ראשונים - דיאלוג מורים י'
כרטיס השתלמותלפרטים מלאים
   לא נקבע ₪15  לביא גלית    
פתוחה להרשמה
נותרו 30 מקומות
069 - בית ספר - תיכון ראשונים - דיאלוג מורים י'א
כרטיס השתלמותלפרטים מלאים
   לא נקבע ₪15  אופק אהרון בת שבע    
פתוחה להרשמה
נותרו 30 מקומות
070 - בית ספר - תיכון ראשונים - דיאלוג מורים י'ב
כרטיס השתלמותלפרטים מלאים
   לא נקבע ₪15  שוחט רוני    
פתוחה להרשמה
נותרו 30 מקומות
089 - בית ספר - תיכון רוטברג - פדגוגיה בעידן החדש
כרטיס השתלמותלפרטים מלאים
חטיבה עליונה   23/10/2018  יום ג',
14:45-16:15
₪15  פרידמן אפרת   תל-אביב  מורי בית הספר רוטברג

מגזר: יהודי ,
פתוחה להרשמה
נותרו 30 מקומות
073 - חינוך מיוחד - מיומנויות להנחיית קבוצות לכישורים חברתיים
כרטיס השתלמותלפרטים מלאים
מיועד למורות שילוב ומחנכות חינוך מיוחד כתות ה ומעלה - ממתי"א שרונים
חטיבת ביניים   07/11/2018  יום ד',
16:00-19:15
₪15  מנור איריס   תל-אביב  מורות שילוב ומחנכות חינוך מיוחד כתות ה ומעלה

ההרשמה נסגרה
התפוסה מלאה
טופס התענינות כניסה לרשימת המתנה
050 - חינוך מיוחד - גננות - פיקוח
כרטיס השתלמותלפרטים מלאים
קדם יסודי   14/10/2018  יום א',
17:00-19:30
₪15  בן מאיר דייבי   תל-אביב  גננות חינוך מיוחד

מגזר: יהודי ,

ההרשמה נסגרה
התפוסה מלאה
טופס התענינות כניסה לרשימת המתנה
060 - חינוך מיוחד - הצילום ככלי חינוכי רגשי וחברתי בגן
כרטיס השתלמותלפרטים מלאים
קדם יסודי   04/11/2018  יום א',
16:45-19:30
₪15  שרון ניצה   תל-אביב  גננות חינוך מיוחד

מגזר: יהודי ,

ההרשמה נסגרה
התפוסה מלאה
טופס התענינות כניסה לרשימת המתנה
062 - חינוך מיוחד - הצצה לעולם הטיפול הקוגניטיבי התנהגותי באמצעות אמנויות
כרטיס השתלמותלפרטים מלאים
תינתן קדימות לעובדי מתיא הרצליה שרונים
  25/10/2018  יום ה',
16:00-18:30
₪15  דרור קאופמן   תל-אביב  מיועד למטפלות באמנויות ממתי``א הרצליה-שרונים, באופק ונתיב
פתוחה להרשמה
נותרו 27 מקומות
079 - חינוך מיוחד - מתמטיקה בחינוך המיוחד: שברים
כרטיס השתלמותלפרטים מלאים
יסודי,חטיבת ביניים   16/10/2018  יום א',
16:00-18:30
₪15  לוי ענת   תל-אביב  מורי חינוך מיוחד המלמדים מתמטיקה

מגזר: יהודי ,
פתוחה להרשמה
נותרו 5 מקומות
048 - יסודי - רכזי השתלבות שנה א
כרטיס השתלמותלפרטים מלאים
יסודי   16/10/2018  יום ג',
16:00-19:15
₪30  מורדוף יפית   תל-אביב  רכזי השתלבות חדשים

מגזר: יהודי ,
פתוחה להרשמה
נותרו 22 מקומות
032 - יסודי - השפה גשר להצלחת הלומדים -חינוך לשוני למורות ג`-ו` (15 שעות -חובה )
כרטיס השתלמותלפרטים מלאים
להשלמה ל- 30 שעות יש להירשם לאחת משתי המודלות הבאות: 1. אוריינות חזותית ויצירתיות בהוראת השפה( 15 שעות. מודולה מס' 33 ). 2. הבנת הנקרא הלכה למעשה (15 שעות. מודולה מס' 34 - וירטואלית).
יסודי   06/02/2019  יום ד',
16:30-19:00
₪7.5  קרמר חני   תל-אביב  מורות המלמדות שפה בכיתות ג‘-ו‘

מגזר: יהודי ,
פתוחה להרשמה
נותרו 27 מקומות
035 - יסודי - חינוך לשוני למורות ג`-ו` (15 שעות -בחירה )- אסטרטגיות למידה בכיתה ההטרוגנית
כרטיס השתלמותלפרטים מלאים
במודולה זו 15 שעות. ניתן לבחור בה במסגרת הקורס של חינוך לשוני למורות ג'-ו' (מס' 32) או כמודולת בחירה לרכזי שפה (מס' 23) או במסגרת הקורס - הוראה דיפרנציאלית (מס' 36)
  30/01/2019  יום ד',
16:30-19:00
₪7.5  מורדוף יפית   תל-אביב  מורות המלמדות שפה בכיתות ג‘-ו‘ ורכזות שפה
פתוחה להרשמה
נותרו 29 מקומות
033 - יסודי - חינוך לשוני למורות ג`-ו` (15 שעות -בחירה )- אוריינות חזותית, משחק ויצירתיות בהוראת השפה
כרטיס השתלמותלפרטים מלאים
במודולה זו 15 שעות. יש להרשם למודלות חובה - חינוך לשוני למורות ג'-ו' (מס' 32)
  24/10/2018  יום ד',
16:30-19:00
₪7.5  אמיר זיוה   תל-אביב  למורות שפה ג‘-ו‘
פתוחה להרשמה
נותרו 25 מקומות
034 - יסודי - חינוך לשוני למורות ג`-ו` (15 שעות -בחירה )- הבנת הנקרא מהלכה למעשה
כרטיס השתלמותלפרטים מלאים
במודולה זו 15 שעות. ניתן לבחור בה במסגרת הקורס של חינוך לשוני למורות ג'-ו' (מס' 32) או כמודולת בחירה לרכזי שפה (מס' 23) או במסגרת הקורס - הוראה דיפרנציאלית (מס' 36)
  24/10/2018  יום ד',
16:30-19:00
₪7.5  מורדוף יפית   תל-אביב  מורות המלמדות שפה בכיתות ג‘-ו‘ ורכזות שפה
פתוחה להרשמה
נותרו 10 מקומות
031 - יסודי - כיתות א`-ב` - הוראה דיפרנציאלית בכיתות א`-ב` במקצועות הליבה - עברית ומתמטיקה
כרטיס השתלמותלפרטים מלאים
יסודי   04/11/2018  יום א',
15:30-19:15
₪15  שחם ד``ר חיית   תל-אביב  מורי א‘-ב‘ המלמדים חשבון ועברית

מגזר: יהודי ,
פתוחה להרשמה
נותרו 25 מקומות
038 - יסודי - מודולה לרכזים - סטוריטלינג - לספר סיפור בכלים דיגיטאליים ( 12 שעות)
כרטיס השתלמותלפרטים מלאים
במודולה זו 12 שעות והיא מיועדת לרכזים ביסודי (להשלמה ל- 30 שעות)
יסודי   07/02/2019  יום ה',
16:30-19:00
₪7.5  שטיין גלית   תל-אביב  רכזים המשתתפים בקורסי הרכזים בפסג``ה

מגזר: יהודי ,
פתוחה להרשמה
נותרו 24 מקומות
037 - יסודי - מודולה לרכזים - תקשורת בינאישית עם עמיתי הוראה ומקבלי החלטות ( 12 שעות)
כרטיס השתלמותלפרטים מלאים
במודולה זו 12 שעות. לבחירה עבור רכזי התחומים ביסודי
יסודי   06/02/2019  יום ד',
16:30-19:00
₪7.5  זליג ענת   תל-אביב  רכזים המשתתפים בקורסי הרכזים בפסג``ה

מגזר: יהודי ,
פתוחה להרשמה
נותרו 9 מקומות
039 - יסודי - מודולה לרכזים - משחוק ( 12 שעות)
כרטיס השתלמותלפרטים מלאים
מודולה בת 12 שעות לרכזים ביסודי הלומדים 18 שעות באחד מקורסי הרכזים
  16/01/2019  יום ד',
17:00-19:45
₪7.5  בנדיקט ורד   תל-אביב  רכזים ביסודי

מגזר: יהודי ,
פתוחה להרשמה
נותרו 13 מקומות
027 - יסודי - מתמטיקה - הוראת השברים הפשוטים בכיתה ההטרוגנית (15 שעות)
כרטיס השתלמותלפרטים מלאים
במודולה זו 15 שעות. יש להרשם למודולה נוספת של 15 שעות בתחום המתמטיקה ליסודי (28, 29, 30)
  26/12/2018  יום ד',
15:30-18:45
₪7.5  שחם ד``ר חיית   תל-אביב  מורי מתמטיקה בכיתות ד‘-ו‘
פתוחה להרשמה
נותרו 24 מקומות
028 - יסודי - מתמטיקה - חידות כעזר ומנוף לפיתוח חשיבה מתמטית - קנגרו (15 שעות)
כרטיס השתלמותלפרטים מלאים
במודולה זו 15 שעות. יש להרשם לעוד מודולה של 15 שעות בתחום המתמטיקה ליסודי
  07/11/2018  יום ד',
16:00-19:15
₪7.5  אפלבאום מארק   תל-אביב  מורים המלמדים מתמטיקה בכיתות ג‘-ו‘
פתוחה להרשמה
נותרו 27 מקומות
030 - יסודי - מתמטיקה - חלופות בהערכה במתמטיקה (15 שעות)
כרטיס השתלמותלפרטים מלאים
במודולה זו 15 שעות, כולן וירטואליות. אין להתייחס לשעות המצויינות אלא לתאריכים בלבד. יש להרשם לעוד מודלה של 15 שעות בתחום המתמטיקה ליסודי (27, 28, 29)
יסודי   11/11/2018  יום ד',
10:00-13:30
₪7.5  ביטון יניב   תל-אביב  מורים למתמטיקה בכיתות ג‘- ו‘

מגזר: יהודי ,
פתוחה להרשמה
נותרו 18 מקומות
029 - יסודי - מתמטיקה - פיתוח וטיפוח סביבת למידה במתמטיקה (15 שעות)
כרטיס השתלמותלפרטים מלאים
במודולה זו 15 שעות. יש להרשם למודולה נוספת של 15 שעות בתחום המתמטיקה ליסודי ( 27, 28, 30)
  06/02/2019  יום ד',
16:00-19:15
₪7.5  אילון טלי   תל-אביב  מורים למתמטיקה בכיתות ג‘- ו‘
פתוחה להרשמה
נותרו 20 מקומות
026 - יסודי - ריכוז מתמטיקה (18 שעות)
כרטיס השתלמותלפרטים מלאים
קורס זה יוכר לגמול אך ורק לאחר השלמה ל- 30 שעות על ידי השתתפות במודולה אחת מבין המודולות המיועדות לרכזי מתמטיקה (37, 39, 26, 27, 28, 29, 30)
יסודי   28/10/2018  יום א',
15:30-18:45
₪7.5  שחם ד``ר חיית   תל-אביב  רכזי מתמטיקה בבתי הספר היסודיים

מגזר: יהודי ,
פתוחה להרשמה
נותרו 15 מקומות
049 - יסודי - רכזי השתלבות שנה ב`
כרטיס השתלמותלפרטים מלאים
יסודי   21/10/2018  יום א',
16:00-19:15
₪30  רוזנר דיאנה   תל-אביב  רכזי השתלבות שנה ב‘

מגזר: יהודי ,
פתוחה להרשמה
נותרו 20 מקומות
023 - יסודי - רכזי חינוך לשוני (18 שעות)
כרטיס השתלמותלפרטים מלאים
קורס זה יוכר לגמול אך ורק לאחר השלמה ל- 30 שעות על ידי השתתפות במודולה אחת מבין המודולות המיועדות לרכזי חינוך לשוני (33, 34, 35, 37, 38, 39)
יסודי   31/10/2018  יום ד',
16:30-19:00
₪7.5  קרמר חני   תל-אביב  רכזי שפה בבתי הספר היסודיים

מגזר: יהודי ,
פתוחה להרשמה
נותרו 16 מקומות
024 - יסודי - רכזי חינוך ערכי חברתי (18 שעות)
כרטיס השתלמותלפרטים מלאים
קורס זה יוכר לגמול אך ורק לאחר השלמה ל- 30 שעות על ידי השתתפות במודולה אחת מבין המודולות המיועדות לרכזי חינוך חברתי ערכי (37, 28, 39)
יסודי   28/10/2018  יום א',
16:00-18:30
₪7.5  מגנס עדי   תל-אביב  רכזי חינוך חברתי ערכי בבתי הספר היסודיים

מגזר: יהודי ,
פתוחה להרשמה
נותרו 19 מקומות
025 - יסודי - רכזי תקשוב (18 שעות)
כרטיס השתלמותלפרטים מלאים
קורס זה יוכר לגמול אך ורק לאחר השלמה ל- 30 שעות על ידי השתתפות במודולה אחת מבין המודולות המיועדות לרכזי תקשוב (37, 38, 39) בפסג"ה הרצליה ובמודולות בחירה נוספות במרכזי פסג"ה במחוז. פרטים יינתנו המפגש הראשון.
יסודי   28/10/2018  יום א',
16:30-19:30
₪7.5  כשדאי נירית   תל-אביב  רכזי תקשוב בבתי הספר היסודיים

מגזר: יהודי ,
פתוחה להרשמה
נותרו 29 מקומות
051 - כלל הגילאים - הכשרה לחונכים ומלווים - בשיתוף מכללת לוינסקי
כרטיס השתלמותלפרטים מלאים
יסודי,חטיבת ביניים   21/10/2018  יום א',
16:00-18:30
לא לתשלום  פוסטי ד``ר מירי   תל-אביב  מורים ביסודי

מגזר: יהודי ,
פתוחה להרשמה
נותרו 30 מקומות
054 - כלל הגילאים - מורים חדשים שנה א` - מכללת לוינסקי
כרטיס השתלמותלפרטים מלאים
המפגש הראשון ב- 16.9.18 יתקיים במכללת לוינסקי. כל יתר המפגשים יתקיימו במרכז פסג"ה הרצליה
יסודי,חטיבת ביניים   16/09/2018  יום א',
16:30-19:00
לא לתשלום  פוסטי ד``ר מירי   תל-אביב  מורים שנה א‘

מגזר: יהודי ,
פתוחה להרשמה
נותרו 15 מקומות
058 - כלל הגילאים - אמנות - לחשוב אמנות: ציטוט, מחווה ביצירה אישית
כרטיס השתלמותלפרטים מלאים
יסודי,חטיבת ביניים   11/10/2018  יום ד',
16:00-18:30
₪15  הלביץ כהן רותי   תל-אביב  מורי אמנות

מגזר: יהודי ,
פתוחה להרשמה
נותרו 26 מקומות
045 - כלל הגילאים - אנגלית - קהילות PLC שנה ב`
כרטיס השתלמותלפרטים מלאים
יסודי,חטיבת ביניים   14/10/2018  יום א',
17:30-20:00
₪30  זריצקי מיקי   תל-אביב  מורי אנגלית ביסודי ובחט``ב

מגזר: יהודי ,
פתוחה להרשמה
נותרו 17 מקומות
036 - כלל הגילאים - אסטרטגיות למידה בכיתה ההטרוגנית והבנת הנקרא
כרטיס השתלמותלפרטים מלאים
יסודי,חטיבת ביניים   24/10/2018  יום ד',
16:30-19:00
₪15  מורדוף יפית   תל-אביב  מורים בכיתות ג‘-ט‘

מגזר: יהודי ,
פתוחה להרשמה
נותרו 17 מקומות
071 - כלל הגילאים - הוראת השואה -בשביל הזיכרון - קולו של היחיד בהוראת השואה
כרטיס השתלמותלפרטים מלאים
1. בבתי הספר בהם מתקיימת התכנית "בשבילי הזכרון" בת 12 שעות ניתן ללמוד בקורס זה ביחידה השניה בת 18 שעות החל מתאריך 9.1.19) 2. ניתן להמיר שני מפגשי השתלמות ביום אחד בכנס יד ושם בירושלים בתחילת חודש יולי 2019 (יפורט במהלך הקורס)
יסודי,חטיבת ביניים,חטיבה עליונה   24/10/2018  יום ד',
16:00-19:15
₪15  אורנשטיין רחל   תל-אביב  כלל המורים

מגזר: יהודי ,
פתוחה להרשמה
נותרו 30 מקומות
052 - כלל הגילאים - חממה -סדנת סטאז` -בשיתוף מכללת לוינסקי
כרטיס השתלמותלפרטים מלאים
המפגש הראשון יתקיים במכללת לוינסקי. יתר המפגשים יתקיימו בפסג"ה הרצליה
יסודי,חטיבת ביניים   05/09/2018  יום א',
16:15-19:15
₪15  שראל ד``ר אלה   תל-אביב  סטאז‘רים

מגזר: יהודי ,

ההרשמה נסגרה
התפוסה מלאה
טופס התענינות כניסה לרשימת המתנה
056 - מחוזי - קורס למנצחי מקהלות ילדים
כרטיס השתלמותלפרטים מלאים
יסודי,חטיבת ביניים   02/10/2018  גמיש/משתנה
09:00-16:15
₪15  גולדברג נתלי   תל-אביב  מנצחי מקהלות ילדים

מגזר: יהודי , ערבי ,
פתוחה להרשמה
נותרו 14 מקומות
075 - מחוזי - התמחות יועצות שנה ב`
כרטיס השתלמותלפרטים מלאים
יסודי,חטיבת ביניים,חטיבה עליונה,קדם יסודי   25/10/2018  יום ה',
16:00-19:15
₪30  בנימין גלית   תל-אביב  יועצות שנה ב‘

מגזר: יהודי ,
פתוחה להרשמה
נותרו 20 מקומות
076 - מחוזי - התמחות יועצות שנה ג`
כרטיס השתלמותלפרטים מלאים
יסודי,חטיבת ביניים,חטיבה עליונה,קדם יסודי   30/10/2018  יום ג',
16:00-19:15
₪30  גלוזמן הוד רויטל   תל-אביב  יועצות שנה ג‘
פתוחה להרשמה
נותרו 23 מקומות
059 - מחוזי - זה``ב - ללמוד תנועה
כרטיס השתלמותלפרטים מלאים
  08/10/2018  יום ב',
16:15-19:30
₪15  אורינגר אפרת   תל-אביב  מורים בכיתות א‘
פתוחה להרשמה
נותרו 19 מקומות
072 - מחוזי - יסודי - זה``ב - עצמאים בשטח
כרטיס השתלמותלפרטים מלאים
יסודי   15/10/2018  יום ב',
16:15-19:30
₪15  סטקולשציק רוזה   תל-אביב  מורים בכיתות ה‘ המלמדים את נושא - עצמאים בשטח

מגזר: יהודי ,
פתוחה להרשמה
נותרו 30 מקומות
064 - מחוזי - מדריכות חינוך לשוני בבתי הספר היסודיים - מחוז תל אביב -חקר פרקטיקות הוראה והדרכה בחט``ב ובחט``ע
כרטיס השתלמותלפרטים מלאים
חטיבת ביניים,חטיבה עליונה   31/10/2018  יום ד',
16:00-19:15
₪15  דוד יעל   תל-אביב  מדריכי חינוך לשוני בחט``ב ובחט``ע

מגזר: יהודי ,
פתוחה להרשמה
נותרו 28 מקומות
130 - מחוזי - תכנית אור - מדריכות תוכנית אור – רב תחומי - ותיקות
כרטיס השתלמותלפרטים מלאים
קדם יסודי   23/11/2017  יום ה',
09:00-14:00
₪15  כהן גוברין עדי   תל-אביב  מדריכות תכנית אור

מגזר: יהודי ,
פתוחה להרשמה
נותרו 17 מקומות
046 - על יסודי - אנגלית ‏‏‏- PLC-Debating Matters to Us-Preparing a High School Debate Tournament in English
כרטיס השתלמותלפרטים מלאים
חטיבה עליונה   04/10/2018  יום ה',
16:45-19:15
₪30  עורי ברברה   תל-אביב  מורי אנגלית בתיכון

מגזר: יהודי ,
פתוחה להרשמה
נותרו 17 מקומות
047 - על יסודי - אנגלית - שיח ושיג debate למורים בכיתות ט`
כרטיס השתלמותלפרטים מלאים
חטיבת ביניים   15/10/2018  יום ב',
16:00-19:15
₪15  כהן אלון   תל-אביב  מורי אנגלית בכיתות ט‘

מגזר: יהודי , ערבי ,
פתוחה להרשמה
נותרו 20 מקומות
006 - קדם יסודי - אתגרים בגן- התמודדות באמצעות ניתוח התנהגות ישומי
כרטיס השתלמותלפרטים מלאים
קדם יסודי   28/10/2018  יום א',
14:45-17:30
₪15  פסטרנק -ציידמן ורד   תל-אביב  גננות

מגזר: יהודי ,
פתוחה להרשמה
נותרו 23 מקומות
002 - קדם יסודי - בואו נזוז- קידום מיומנויות למידה באמצעות תנועה ומשחק
כרטיס השתלמותלפרטים מלאים
קדם יסודי   06/11/2018  יום ג',
14:45-17:15
₪15  דרויש אדיר סופי   תל-אביב  גננות חוף השרון ורמת השרון

מגזר: יהודי ,
פתוחה להרשמה
נותרו 24 מקומות
005 - קדם יסודי - גן בחורש
כרטיס השתלמותלפרטים מלאים
קדם יסודי   06/11/2018  יום ג',
14:45-17:15
₪15  משעלי עומרי   תל-אביב  גננות הרצליה, חוף השרון ורמהש.

מגזר: יהודי ,
פתוחה להרשמה
נותרו 24 מקומות
007 - קדם יסודי - הצילום ככלי חקר בגן
כרטיס השתלמותלפרטים מלאים
קדם יסודי   06/11/2018  יום ג',
14:45-17:15
₪15  שרון ניצה   תל-אביב  גננות הרצליה, חוף השרון ורמת השרון

מגזר: יהודי ,
פתוחה להרשמה
נותרו 16 מקומות
004 - קדם יסודי - כוחו של סיפור - אוריינות וסיפור סיפורים
כרטיס השתלמותלפרטים מלאים
קדם יסודי   06/11/2018  יום ג',
14:45-17:15
₪15  אביב שרון   תל-אביב  גננות הרצליה, חוף השרון ורמת השרון

מגזר: יהודי ,
פתוחה להרשמה
נותרו 16 מקומות
001 - קדם יסודי - ללמוד לחיות יחד
כרטיס השתלמותלפרטים מלאים
קדם יסודי   06/11/2018  יום ג',
14:45-18:00
₪15  מויאל הילה   תל-אביב  גננותת הרצליה, רמת השרון וחוף השרון

מגזר: יהודי ,
פתוחה להרשמה
נותרו 28 מקומות
021 - קדם יסודי - מובילות הרצליה
כרטיס השתלמותלפרטים מלאים
קדם יסודי   16/10/2018  יום ג',
13:00-15:45
₪15  לוי גלית   תל-אביב  גננות מובילות הרצליה

מגזר: יהודי ,
פתוחה להרשמה
נותרו 26 מקומות
022 - קדם יסודי - מובילות חוף השרון ורמת השרון
כרטיס השתלמותלפרטים מלאים
קדם יסודי   07/10/2018  יום א',
14:30-17:15
₪15  לוי גלית   תל-אביב  גננות מובילות רמת השרון וחוף השרון

מגזר: יהודי ,
פתוחה להרשמה
נותרו 16 מקומות
014 - קדם יסודי - פיקוח הרצליה - איילה נחום
כרטיס השתלמותלפרטים מלאים
  16/09/2018  יום ג',
14:45-17:15
₪15  קטן משה   תל-אביב  גננות
פתוחה להרשמה
נותרו 20 מקומות
016 - קדם יסודי - פיקוח הרצליה - איריס מייסטר
כרטיס השתלמותלפרטים מלאים
קדם יסודי   16/09/2018  לא נקבע
14:45-17:15
₪15  אמיר זיוה   תל-אביב  גננות
פתוחה להרשמה
נותרו 16 מקומות
020 - קדם יסודי - פיקוח הרצליה - גילה חנופה
כרטיס השתלמותלפרטים מלאים
קדם יסודי   16/09/2018  יום ג',
14:45-17:15
₪15  שטרינברג ד``ר אורי   תל-אביב  גננות
פתוחה להרשמה
נותרו 15 מקומות
017 - קדם יסודי - פיקוח הרצליה - מיכל נועם ראובן
כרטיס השתלמותלפרטים מלאים
  16/09/2018  לא נקבע
14:45-17:15
₪15  אורלי קטן כליפה   תל-אביב  גננות
פתוחה להרשמה
נותרו 21 מקומות
019 - קדם יסודי - פיקוח הרצליה - סנדרה ברקוביץ
כרטיס השתלמותלפרטים מלאים
  16/09/2018  יום ג',
14:45-17:15
₪15  בן מאיר דייבי   תל-אביב  גננות
פתוחה להרשמה
נותרו 15 מקומות
018 - קדם יסודי - פיקוח הרצליה - שלי וקסלר
כרטיס השתלמותלפרטים מלאים
  16/09/2018  יום ג',
14:45-17:15
₪15  נינבורג שלי   תל-אביב  גננות
פתוחה להרשמה
נותרו 18 מקומות
015 - קדם יסודי - פיקוח הרצליה - שרון שוורץ
כרטיס השתלמותלפרטים מלאים
  16/09/2018  יום ג',
14:45-17:15
₪15  בן מאיר דייבי   תל-אביב  גננות
פתוחה להרשמה
נותרו 24 מקומות
010 - קדם יסודי - פיקוח חוף השרון - אביבית חט``ב
כרטיס השתלמותלפרטים מלאים
קדם יסודי   05/09/2018  יום ד',
14:45-17:15
₪15  דותן ליאת   תל-אביב  גננות חוף השרון

מגזר: יהודי ,
פתוחה להרשמה
נותרו 20 מקומות
009 - קדם יסודי - פיקוח חוף השרון - גלי שקד
כרטיס השתלמותלפרטים מלאים
קדם יסודי   16/09/2018  יום ד',
14:45-17:15
₪15  דותן ליאת   תל-אביב  גננות חוף השרון

מגזר: יהודי ,
פתוחה להרשמה
נותרו 26 מקומות
012 - קדם יסודי - פיקוח רמת השרון - מירב גיא ואיריס אדם
כרטיס השתלמותלפרטים מלאים
קדם יסודי   05/09/2018  לא נקבע
14:45-17:15
₪15  לוי גלית   תל-אביב  גננות

מגזר: יהודי ,
פתוחה להרשמה
נותרו 21 מקומות
013 - קדם יסודי - פיקוח רמת השרון - איילת חי, אריאלה זיסמן ואיריס סילבר
כרטיס השתלמותלפרטים מלאים
קדם יסודי   05/09/2018  לא נקבע
14:45-17:15
₪15  לוי גלית   תל-אביב  גננות

מגזר: יהודי ,
פתוחה להרשמה
נותרו 20 מקומות
011 - קדם יסודי - פיקוח רמת השרון - רווית נוני ואיריס דנון
כרטיס השתלמותלפרטים מלאים
קדם יסודי   05/09/2018  לא נקבע
0-0
₪15  לוי גלית   תל-אביב  גננות

מגזר: יהודי ,
פתוחה להרשמה
נותרו 26 מקומות
003 - קדם יסודי - תכנית התקשרות שנה א`
כרטיס השתלמותלפרטים מלאים
קדם יסודי   06/11/2018  יום ג',
14:45-17:15
₪15   דר - שמיר עירית   תל-אביב  גננות הרצליה, חוף השרון ורמת השרון

מגזר: יהודי ,
  ראשי

    פיתוח ותחזוקה באמצעות משי נט מ.נ. בע"מ | ©כל הזכויות שמורות
טל: 03-6182327 | פקס: 03-6199165 | info@tik-tak.co.il
האתר נצפה במיטבו ברזולוציה 768*1024