לאתר הפסגה  |   ראשי  |   כניסת משתמשים למערכת:
ת.ז: 
       הרשמה להשתלמויות
שנה קודמת חודש קודם
חודש הבא שנה הבאה
א ב ג ד ה ו ש
             
             
             
             
             
             

משתלמת יקרה,
 

אנו שמחות להודיע על פתיחת הקורסים במרכז פסג"ה ניסויי באר - שבע לשנה"ל תשע"ח.


קורסים מקוונים בתשע"ח –  כלל המפגשים יתקיימו בקורסים אלה במקוון, ללא חובת פנים אל פנים (למעט מקרים חריגים עליהם יעודכן בסילבוס הקורס).


חדש בפסג"ה "המיוחדים שלנו" –  שימו לב ! לקראת שנה"ל תשע"ח אנו מפרסמים גם קורסים מיוחדים שנבחרו על-ידי מרכז הפסג"ה כמענה לאיתור צרכים בשדה. מומלץ לעיין בהם בתהליך בחירת הפיתוח המקצועי האישי.


קורסים לדרגות גבוהות – מורות הנמצאות בדרגות גבוהות חייבות לבחור בקורס בן 60 שעות + 60 שעות ברצף של שנתים. שימו לב ! קורסים אלה פתוחים להרשמה גם עבור מורות בדרגות 3-6.

אנו מניחות שלכל מורה יש תכנון אישי רב-שנתי באשר לקורסים שתרצה להשתתף בהם במהלך השנה הנוכחית.  אנא התעדכני מידי יום במערכת, אנו מאמינות שתמצאי קורס שייתן מענה לצרכייך האישיים.


בכל שאלה את מוזמנת לפנות אלינו במייל לכתובת: merkazpisgabeersheva@gmail.com.

פירוט על מועד פתיחת כל קורס יש להתעדכן בסילבוס הקורס.

אנו מבקשות לציין כי פירוט הקורסים מתפתח, קרי, מתעדכן מידי יום בקורסים נוספים.

 

מצורף מסמך הנחיות ונהלים להשתתפות בקורסים בשנת הלימודים תשע"ח חיה - נייר עמדה למשתלמים בתשעח.doc

 

אנו מאחלות לך

שנה של פדגוגיה פורייה והתפתחות מקצועית מועילה

חיה אבני, מנהלת


 אינדקס השתלמויות
 חיפוש השתלמות לפי:
שם ההשתלמות: השתלמות: